คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   727
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-24
2106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม1-2-23
2106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-24
2121-2003การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-24
3106-2104การก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป3-0-33
3109-2005การสำรวจเส้นทาง2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  43  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  8     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2003 ----------------------------›
นายสุพร เจริญสุข
‹------------------ 3106-2104 ------------------›
น.ส.นวินดาภา กองศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2003 ----------------------------›
นายสุพร เจริญสุข
‹------------------ 2106-2005 ------------------›
นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3109-2005 ----------------------------›
นายธนบดี อินทรเพชร
นายธนบดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2003 ----------------------------›
นายสุพร เจริญสุข
‹---------------------------- 20121-2006 ----------------------------›
นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2003 ----------------------------›
นายสุพร เจริญสุข
‹---------------------------- 2106-2008 ----------------------------›
น.ส.ธีรัจฉรา คำดีบุญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)