คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   726
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
3100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-33
3121-2107การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  45  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  45     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
นายประสิทธิ์
‹--------- 3100-0301 ---------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3121-2107 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
นายประสิทธิ์
‹--------- 3121-2107 ---------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0301 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
นายประสิทธิ์
‹--------- 3121-2107 ---------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3121-2107 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)