คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   726
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20106-2108การติดตั้งอุปกรณ์อาคาร2-0-22
20121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-22
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
30121-2102เทคนิคงานโยธา3-0-33
30121-2110วิเคราะห์โครงสร้าง3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
3106-9003นวัตกรรมงานก่อสร้าง2-0-22
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-33
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  55  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  49     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
นายสมพาน
‹------------------ 3121-2102 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
‹--------- 3106-9003 ---------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
นายประสิทธิ์
‹--------- 30100-0105 ---------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
‹------------------ 30121-2110 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20106-2108 ---------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
‹--------- 3121-2102 ---------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
‹--------- 30121-2102 ---------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
นายประสิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2114 ---------›
นายจักรพันธ์ เหง่าขัวเรียง
นายประสิทธิ์
‹------------------ 3121-2102 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3121-2102 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
‹------------------ 30121-2110 ------------------›
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)