คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   722
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20106-1005พื้นฐานงานสำรวจ0-6-26
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น1-3-24
20121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-24
30121-0006พื้นฐานการสำรวจ2-3-35
2121-2117การสำรวจเฉพาะแปลง1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  39  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  5     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
‹---------------------------- 20121-2002 ----------------------------›
นายสรวิชญ บัวสี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
นายสรวิชญ บัวสี
‹---------------------------- 2121-2117 ----------------------------›
น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20106-1005 ----------------------------›
น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
‹--------- 20106-1005 ---------›
น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
‹---------------------------- 2121-2117 ----------------------------›
น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2117 ----------------------------›
น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
‹------------------------------------- 30121-0006 -------------------------------------›
นายสรวิชญ บัวสี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)