คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   721
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น1-3-24
20121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-24
30106-0003พื้นฐานงานสำรวจ1-4-35
30121-0006พื้นฐานการสำรวจ2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  26  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  10     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
‹---------------------------- 20121-2002 ----------------------------›
น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2002 ----------------------------›
น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
‹------------------------------------- 30106-0003 -------------------------------------›
นายสรวิชญ บัวสี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-0006 ----------------------------›
นายธนบดี อินทรเพชร
นายธนบดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)