คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   669
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค2-3-35
2105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-24
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  29  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  25     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
นายคำปัน สิงห์ปั้น
นายคำปัน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
นายคำปัน สิงห์ปั้น
‹------------------------------------- 3105-1003 -------------------------------------›
นายคำปัน สิงห์ปั้น
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
นายคำปัน สิงห์ปั้น
นายคำปัน นายคำปัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2105-2121 ----------------------------›
นายคำปัน สิงห์ปั้น
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3105-1003 ----------------------------›
นายคำปัน สิงห์ปั้น
นายคำปัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)