คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   668
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20105-2008เครื่องเสียง1-3-24
20105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  17  ชั่วโมง  ปวช.  17  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2008 ----------------------------›
นายชูชาติ เป็นมงคล
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
นายชูชาติ เป็นมงคล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
นายชูชาติ เป็นมงคล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2117 ----------------------------›
นายชูชาติ เป็นมงคล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
นายชูชาติ เป็นมงคล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)