คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   666
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
30105-0002งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี2-3-35
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-24
3105-8501โครงการ 0-4-44
 จำนวนชั่วโมง  30  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  26     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-0002 ----------------------------›
นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
‹------------------------------------- 30105-2004 -------------------------------------›
นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3105-8501 ----------------------------›
นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
‹---------------------------- 2105-2010 ----------------------------›
นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-2004 ----------------------------›
นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
นายอดุลย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)