คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   664
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
30105-2002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-35
3105-2010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-23
3105-8501โครงการ 0-4-44
 จำนวนชั่วโมง  28  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  25     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-2002 ----------------------------›
นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
นายวรวิทย์
‹------------------ 3105-2010 ------------------›
นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3105-2010 ---------›
นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
นายวรวิทย์
‹------------------------------------- 30105-2002 -------------------------------------›
นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-2002 ----------------------------›
นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
นายวรวิทย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3105-8501 ----------------------------›
นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)