คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   661
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30105-0003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
30105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-35
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-22
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-2-23
3119-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  26  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  22     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3105-2003 ------------------›
นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
‹---------------------------- 30105-0003 ----------------------------›
นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-1001 ----------------------------›
นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
นายวงศ์นิรัน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3119-1001 ----------------------------›
นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-1001 ----------------------------›
นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
นายวงศ์นิรัน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2105-2101 ---------›
นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
นายวงศ์นิรัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)