คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   658
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-24
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-35
3105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล2-2-34
3119-2009ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  30  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  26     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3119-2009 ----------------------------›
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
‹------------------------------------- 30105-2006 -------------------------------------›
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3105-2105 ----------------------------›
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
‹---------------------------- 3105-2105 ----------------------------›
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2118 ----------------------------›
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3105-2105 ----------------------------›
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-2006 ----------------------------›
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
นายสุทธวิทย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)