คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   655
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
20105-2102ระบบเสียง1-3-24
2105-8501โครงการ0-4-44
 จำนวนชั่วโมง  28  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
นายนันทวุฒิ พายุพัด
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
นายนันทวุฒิ พายุพัด
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2105-8501 ----------------------------›
นายนันทวุฒิ พายุพัด
‹---------------------------- 20105-2102 ----------------------------›
นายนันทวุฒิ พายุพัด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2102 ----------------------------›
นายนันทวุฒิ พายุพัด
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2102 ----------------------------›
นายนันทวุฒิ พายุพัด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2102 ----------------------------›
นายนันทวุฒิ พายุพัด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)