คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   652
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
30105-2005ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์2-3-35
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-35
3105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล2-2-34
3105-8501โครงการ 0-4-44
 จำนวนชั่วโมง  26  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  23     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3105-2105 ----------------------------›
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
‹---------------------------- 3105-8501 ----------------------------›
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30105-2005 -------------------------------------›
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-2006 ----------------------------›
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
นายสุทธวิทย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-2006 ----------------------------›
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
นายสุทธวิทย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)