คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   649
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-11
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
30128-0001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
30128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก2-3-35
30128-2101เทคนิคการอินเตอร์เฟส2-3-35
2128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-23
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
3128-1003โปรแกรมโครงสร้าง2-2-34
3128-2002เทคนิคการอินเตอร์เฟส1-4-35
3128-2103การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  40  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  37     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
‹------------------------------------- 3128-2103 -------------------------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3128-2002 ---------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
‹------------------ 2128-2010 ------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30128-2007 ----------------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
น.ส.เนตรนภา น.ส.เนตรนภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
น.ส.เนตรนภา
‹------------------ 3128-1003 ------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
‹------------------ 3128-2002 ------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30128-2101 ----------------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
นายภาณุวัฒน์
‹---------------------------- 30128-0001 ----------------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)