คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   649
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
20128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
20128-2113การใช้โปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-23
30128-2004ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-35
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
2128-2123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
2128-8501โครงการ0-4-44
 จำนวนชั่วโมง  43  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  5     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2128-2123 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
‹---------------------------- 20128-2012 ----------------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2128-2012 ----------------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2113 ------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
นายจักรกฤษ
‹--------- 20128-2113 ---------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
นายจักรกฤษ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2009 ------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
‹---------------------------- 20128-2012 ----------------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
‹------------------ 2128-8501 ------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2009 ------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
‹------------------------------------- 30128-2004 -------------------------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)