คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   648
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-23
20128-2007โปรแกรมยูทิลิตี1-2-23
20128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-24
20128-2111พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์1-2-23
30128-2001ระบบปฏิบัติการ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  38  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2007 ------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
นายจักรกฤษ
‹--------- 20001-2001 ---------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
‹------------------ 20128-2007 ------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2101 ----------------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
นายจักรกฤษ
‹--------- 20001-2001 ---------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
‹---------------------------- 30128-2001 ----------------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2111 ------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
นายจักรกฤษ
‹--------- 20128-2111 ---------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)