คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   647
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
20128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-24
2128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์1-3-24
2128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-23
2128-2104การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์1-3-24
2128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2128-2105 ----------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
‹------------------ 2128-2010 ------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
‹---------------------------- 20128-2005 ----------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอนุพันธ์
‹------------------ 2128-2003 ------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอนุพันธ์
‹--------- 20001-1002 ---------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2005 ----------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
‹------------------ 2128-2104 ------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2128-2104 ----------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)