คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   646
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-23
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-38
3128-8501โครงการ0-4-44
 จำนวนชั่วโมง  35  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  32     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
‹------------------ 2128-2010 ------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
‹---------------------------- 3128-8501 ----------------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)