คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   644
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-24
20128-2006การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
20128-2107พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1-3-24
30128-2001ระบบปฏิบัติการ2-2-34
2128-2004ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2128-2103การซ่อมบำรุงแผงวงจรหลัก1-3-24
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  9     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2128-2004 ----------------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
‹---------------------------- 30128-2001 ----------------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2128-2103 ----------------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
‹---------------------------- 20128-2107 ----------------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2006 ----------------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2001 ----------------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
‹---------------------------- 20128-2006 ----------------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2003 ----------------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
น.ส.เนตรนภา
‹---------------------------- 20128-2107 ----------------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)