คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   642
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20128-2102งานบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์0-4-24
2128-2107เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์1-2-23
2128-2118ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-24
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-38
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
3128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-24
3128-1002ดิจิตอลเทคนิค2-3-35
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  41  ชั่วโมง  ปวช.  11  ชั่วโมง  ปวส.  30     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-1002 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
‹------------------ 2128-2107 ------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
‹---------------------------- 2128-2118 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-1002 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
‹------------------ 3100-0008 ------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
นายนิติพัทธ์ น.ส.เนตรนภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-0005 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2102 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
นายนิติพัทธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)