คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   6411
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-24
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
2128-2104การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์1-3-24
2128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา1-3-24
2128-8501โครงการ0-4-44
3128-2106งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์พกพา1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  5     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2128-2012 ----------------------------›
นายจักรกฤษ รอดสุข
‹---------------------------- 2128-2104 ----------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
‹------------------ 2128-8501 ------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2128-2105 ----------------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
‹---------------------------- 20128-1005 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
นายนิติพัทธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2106 ----------------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
นายปรัชญาพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2128-8501 ----------------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
‹---------------------------- 2128-2105 ----------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-1005 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)