คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   637
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20100-1008งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
20111-2102คณิตศาสตร์เครื่องกล2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
นายยุรนันท์ พวงมาลา
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
นายยุรนันท์ พวงมาลา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
นายยุรนันท์ พวงมาลา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
นายยุรนันท์ พวงมาลา
‹--------- 20111-2102 ---------›
นายยุรนันท์ พวงมาลา
‹--------- 2001-1001 ---------›
นายยุรนันท์ พวงมาลา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
นายยุรนันท์ พวงมาลา
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
นายยุรนันท์ พวงมาลา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
นายยุรนันท์ พวงมาลา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)