คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   636
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30127-0002งานประกอบขึ้นรูปโครงสร้างงานเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น2-3-35
30127-2001ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์2-3-35
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-34
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  22  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  22     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
นายจรูญ พรมสุทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30127-2001 ----------------------------›
นายจรูญ พรมสุทธิ์
นายจรูญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2007 ----------------------------›
นายจรูญ พรมสุทธิ์
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
นายจรูญ พรมสุทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30127-0002 ----------------------------›
นายจรูญ พรมสุทธิ์
นายจรูญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)