คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   634
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20100-1301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-24
20100-1303ศิลปะภาพร่าง1-3-24
20108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-26
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-23
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-26
3108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-47
3108-2006การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  31  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  6     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3108-2006 ---------›
นายชยพล สีหานาม
‹--------- 3108-2003 ---------›
นายชยพล สีหานาม
‹------------------ 2108-2010 ------------------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------------------------- 20108-2005 ----------------------------------------------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1303 ----------------------------›
น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2108-2101 ----------------------------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
‹--------- 2108-2101 ---------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
น.ส.สุภัสสร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1301 ----------------------------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)