คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   633
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-37
20108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-26
20108-2009การทำหุ่นจำลอง1-3-24
30108-0004ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ1-6-37
30108-1002เทคโนโลยีการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่ีองานสถาปัตยกรรม1-3-24
30108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-47
3108-1004สถาปัตยกรรมไทย1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  50  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  26     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3108-1004 ----------------------------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
‹-------------------------------------------------------- 30108-0004 --------------------------------------------------------›
นายชยพล สีหานาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3108-1004 ----------------------------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
‹-------------------------------------------------------- 20108-2001 --------------------------------------------------------›
น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-2006 ----------------------------›
น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
‹--------- 20108-2006 ---------›
น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-2009 ----------------------------›
น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
‹-------------------------------------------------------- 30108-2001 --------------------------------------------------------›
นายชยพล สีหานาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30108-1002 ----------------------------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
‹-------------------------------------------------------- 20108-2001 --------------------------------------------------------›
น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)