คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   632
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20100-1301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-24
20108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-24
20108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-37
20108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-26
30108-0002การเขียนแบบก่อสร้าง1-6-37
30108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-47
3108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-47
 จำนวนชั่วโมง  46  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  18     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-2002 ----------------------------›
น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
‹------------------ 20108-2002 ------------------›
น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
‹---------------------------- 30108-0002 ----------------------------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1301 ----------------------------›
น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
‹-------------------------------------------------------- 30108-2001 --------------------------------------------------------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-2005 ----------------------------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
‹--------- 20108-2005 ---------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-1001 ----------------------------›
น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
‹-------------------------------------------------------- 3108-2002 --------------------------------------------------------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹-------------------------------------------------------- 20108-2002 --------------------------------------------------------›
น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)