คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   628
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-11
30000-1502ศาสตร์พระราชา3-0-33
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-22
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-11
 จำนวนชั่วโมง  52  ชั่วโมง  ปวช.  46  ชั่วโมง  ปวส.  6     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1501 ---------›
นางนฤมล คงเจริญ
‹--------- 20000-1501 ---------›
นางนฤมล คงเจริญ
นางนฤมล นางนฤมล
‹--------- 2000-1501 ---------›
นางนฤมล คงเจริญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1501 ---------›
นางนฤมล คงเจริญ
นางนฤมล
‹--------- 20000-1501 ---------›
นางนฤมล คงเจริญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนฤมล นางนฤมล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1501 ---------›
นางนฤมล คงเจริญ
‹--------- 20000-1501 ---------›
นางนฤมล คงเจริญ
‹--------- 30000-1502 ---------›
นางนฤมล คงเจริญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนฤมล
‹--------- 2000-1501 ---------›
นางนฤมล คงเจริญ
นางนฤมล นางนฤมล
‹--------- 20000-1501 ---------›
นางนฤมล คงเจริญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)