คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   626
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-33
3000-1408สถิติและการวางแผนการทดลอง3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  46  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  46     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1406 ---------›
นางพัชรา ศิริรัตน์
นางพัชรา
‹--------- 3000-1406 ---------›
นางพัชรา ศิริรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1408 ---------›
นางพัชรา ศิริรัตน์
นางพัชรา นางพัชรา นางพัชรา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางพัชรา
‹--------- 3000-1406 ---------›
นางพัชรา ศิริรัตน์
นางพัชรา นางพัชรา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางพัชรา
‹--------- 3000-1406 ---------›
นางพัชรา ศิริรัตน์
‹--------- 3000-1406 ---------›
นางพัชรา ศิริรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1406 ---------›
นางพัชรา ศิริรัตน์
‹--------- 3000-1406 ---------›
นางพัชรา ศิริรัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)