คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   624
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-22
30100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  48  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  16     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
‹--------- 20100-1002 ---------›
นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
‹--------- 20100-1002 ---------›
นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
นายชัชวาล บุญประเสริฐ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20100-1002 ---------›
นายสุวิช จันทรกอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
นายปรีดี ศรีนาม
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
นายปรีดี ศรีนาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)