คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   620
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-11
30000-1502ศาสตร์พระราชา3-0-33
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-11
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  50  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  42     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1502 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
น.ส.คมขำ น.ส.คมขำ น.ส.คมขำ
‹--------- 30000-1502 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1502 ------------------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
น.ส.คมขำ น.ส.คมขำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.คมขำ
‹--------- 3000-1502 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
‹--------- 3000-1502 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1502 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
น.ส.คมขำ น.ส.คมขำ น.ส.คมขำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1502 ------------------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
น.ส.คมขำ น.ส.คมขำ
‹--------- 30000-1502 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)