คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   615/5
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า1-3-24
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-33
3104-2206ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  36     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3104-2202 ------------------›
นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3104-2202 ------------------›
นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3104-2206 ------------------›
นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
‹--------- 3104-2206 ---------›
นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-2103 ----------------------------›
นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
นายกฤษณพงษ์
‹------------------------------------- 30104-2103 -------------------------------------›
นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-2103 ----------------------------›
นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
นายกฤษณพงษ์
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)