คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   615/3
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-35
3104-9001อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  30  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  30     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-9001 ----------------------------›
นายพรประชา สุทธิประภา
นายพรประชา
‹------------------------------------- 3104-9001 -------------------------------------›
นายพรประชา สุทธิประภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-9001 ----------------------------›
นายพรประชา สุทธิประภา
นายพรประชา
‹------------------ 30104-0002 ------------------›
นายพรประชา สุทธิประภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30104-0002 ---------›
นายพรประชา สุทธิประภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-0002 ----------------------------›
นายพรประชา สุทธิประภา
นายพรประชา
‹------------------------------------- 3104-9001 -------------------------------------›
นายพรประชา สุทธิประภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)