คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   442
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-11
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า0-4-24
20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง1-3-24
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-24
20104-2116เทคนิคการจัดการพลังงาน2-0-22
2104-8501โครงการ0-4-44
 จำนวนชั่วโมง  39  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1002 ---------›
นายอิทธิกร เค้าสิม
‹--------- 20001-1002 ---------›
นายอิทธิกร เค้าสิม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอิทธิกร
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
นายอิทธิกร เค้าสิม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
นายอิทธิกร เค้าสิม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2006 ----------------------------›
นายอิทธิกร เค้าสิม
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
นายอิทธิกร เค้าสิม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
นายอิทธิกร เค้าสิม
‹---------------------------- 2104-8501 ----------------------------›
นายอิทธิกร เค้าสิม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)