คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   441
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 21-3-24
30102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  35  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  15     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2101 ---------›
นายวัชระ เบ้าเฮือง
‹--------- 20102-2101 ---------›
นายวัชระ เบ้าเฮือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2101 ----------------------------›
นายวัชระ เบ้าเฮือง
‹---------------------------- 20102-2101 ----------------------------›
น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30102-2101 -------------------------------------›
นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-2101 ----------------------------›
นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
นายเรืองสิทธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)