คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   436
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-23
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-23
 จำนวนชั่วโมง  57  ชั่วโมง  ปวช.  57  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางอัจฉรา
‹--------- 20000-1301 ---------›
นางอัจฉรา สวาทพงษ์
‹--------- 20000-1301 ---------›
นางอัจฉรา สวาทพงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
นางอัจฉรา สวาทพงษ์
นางอัจฉรา นางอัจฉรา นางอัจฉรา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางอัจฉรา
‹--------- 20000-1301 ---------›
นางอัจฉรา สวาทพงษ์
‹--------- 20000-1301 ---------›
นางอัจฉรา สวาทพงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1301 ---------›
นางอัจฉรา สวาทพงษ์
นางอัจฉรา นางอัจฉรา
‹--------- 20000-1301 ---------›
นางอัจฉรา สวาทพงษ์
‹--------- 20000-1301 ---------›
นางอัจฉรา สวาทพงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2001-1003 ---------›
นางอัจฉรา สวาทพงษ์
‹--------- 20000-1301 ---------›
นางอัจฉรา สวาทพงษ์
นางอัจฉรา นางอัจฉรา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)