คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   433
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
1205-2301การเป็นผู้ประกอบการ5-0-05
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  61  ชั่วโมง  ปวช.  53  ชั่วโมง  ปวส.  8     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 1205-2301 ---------›
น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
น.ส.สุธิดา
‹--------- 20001-1003 ---------›
น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
‹--------- 20001-1003 ---------›
น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุธิดา
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
น.ส.สุธิดา
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2001-1002 ---------›
น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
‹--------- 2001-1002 ---------›
น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1003 ---------›
น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
‹--------- 2001-1002 ---------›
น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
น.ส.สุธิดา
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1003 ---------›
น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 1205-2301 ------------------›
น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)