คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   332
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-12
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-34
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
 จำนวนชั่วโมง  38  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  36     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1201 ---------›
น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
น.ส.เยาวรินทร์
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1207 ---------›
น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
น.ส.เยาวรินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เยาวรินทร์
‹------------------ 3000-1207 ------------------›
น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เยาวรินทร์ น.ส.เยาวรินทร์
‹--------- 3000-1207 ---------›
น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)