คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   323
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร2-2-34
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-23
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-34
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  46  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  40     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1302 ---------›
นางรัชนีพร สุขเกษม
‹--------- 3000-1302 ---------›
นางรัชนีพร สุขเกษม
‹--------- 2000-1302 ---------›
นางรัชนีพร สุขเกษม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1301 ---------›
นางรัชนีพร สุขเกษม
‹--------- 3000-1302 ---------›
นางรัชนีพร สุขเกษม
‹--------- 3000-1302 ---------›
นางรัชนีพร สุขเกษม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางรัชนีพร
‹--------- 30000-1303 ---------›
นางรัชนีพร สุขเกษม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1301 ---------›
นางรัชนีพร สุขเกษม
‹--------- 30000-1303 ---------›
นางรัชนีพร สุขเกษม
‹--------- 30000-1303 ---------›
นางรัชนีพร สุขเกษม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1301 ---------›
นางรัชนีพร สุขเกษม
‹--------- 3000-1301 ---------›
นางรัชนีพร สุขเกษม
‹--------- 30000-1303 ---------›
นางรัชนีพร สุขเกษม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)