คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   322
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต2-2-34
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-34
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-23
 จำนวนชั่วโมง  42  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  36     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.น้ำฝน
‹--------- 2000-1302 ---------›
น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1304 ---------›
น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
‹--------- 30000-1304 ---------›
น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1304 ---------›
น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
น.ส.น้ำฝน น.ส.น้ำฝน
‹--------- 30000-1306 ---------›
น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1306 ---------›
น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
‹--------- 30000-1304 ---------›
น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
‹--------- 30000-1304 ---------›
น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
‹--------- 2000-1302 ---------›
น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.น้ำฝน
‹--------- 30000-1304 ---------›
น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
‹--------- 30000-1306 ---------›
น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)