คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.
กลุ่ม
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 ดร.พุทธ
 
 ดร.พุทธ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายทศพร
 
 นายสุวิช
 
 นายพิสรรค์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสิทธิ์ศักดา
 
 นายปริญญา
 
 นายทวี
 
 น.ส.อรพรรณ
 
 นายภาคิน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายศุภวัฒน์
 
 นายพิทูร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสุริยา
 
 นายชัยยุทธ
 
 นายวัชระ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)