คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.
กลุ่ม
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 ดร.พุทธ
 
 นายภาคิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายทศพร
 
 นายจักราวุธ
 
 นายพิสรรค์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายปริญญา
 
 นายสิทธิ์ศักดา
 
 นายภูธิต
 
 น.ส.สุทธิกานต์
 
 นายนันทวุฒิ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายณัฐวุฒิ
 
 นายวัขระ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายชัยยุทธ
 
 นายสัตยา
 
 นายสัตยา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)