คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายยุรนันท์   พวงมาลา
ตำแหน่งครู โทร. 0828418104
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมการเชื่อม
แผนกวิชาLAB กลาง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชา LAB กลาง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20103-2208ระบบท่อ1-3-24
20111-2005งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์1-3-24
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-216
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
637 
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
ชย.31
637 
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
ชย.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
637 
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
ชย.33
637 
‹---------------------------- 20111-2005 ----------------------------›
ชบ21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
637 
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
ชย.34
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2208 ----------------------------›
ชช.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)