คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายยุรนันท์   พวงมาลา
ตำแหน่งครู โทร. 0828418104
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมการเชื่อม
แผนกวิชาLAB กลาง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชา LAB กลาง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1008งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-220
20111-2102คณิตศาสตร์เครื่องกล2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-28
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
637 
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
ชย.35
637 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
637 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
637 
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
ชย.36
637 
‹--------- 20111-2102 ---------›
ชบ21
637 
‹--------- 2001-1001 ---------›
ชบ31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
637 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.24
637 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.25
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
637 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.26
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)