คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายศุภวัฒน์   นามลัง
ตำแหน่งครู โทร 094-5391644
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
20102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-48
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-22
20102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-48
20111-2003ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล2-0-22
2102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-22
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-26
2102-8501โครงการ0-4-44
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-8501 ----------------------------›
ชก.35
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชย.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2006 ---------›
ชก.(ทวิศึกษา)21
‹--------- 20102-2103 ---------›
ชก.(ทวิศึกษา)21
‹---------------------------------------------- 20102-2103 ----------------------------------------------›
ชก.(ทวิศึกษา)21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2203 ----------------------------›
ชก.22
‹--------- 20102-2203 ---------›
ชก.22
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชก.16,ชก.15
 
ชก.16,ชก.15
‹--------- 20102-2203 ---------›
ชก.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2102-2007 ---------›
ชก.35
‹--------- 20111-2003 ---------›
ชก.15,ชก.16
 
 
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2201 ---------›
ชก.21,ชก.22
‹--------- 2102-2104 ---------›
ชก.35
‹---------------------------- 2102-2104 ----------------------------›
ชก.35
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)