คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.สุธิดา   จันทะวงศ์
ตำแหน่งครู 080-0040209
วุฒิการศึกษาบธ.บ การสื่อสารการตลาด
แผนกวิชาหมวดธุรกิจ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดธุรกิจ)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
30001-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม3-0-33
30214-0001โลจิสติกส์เบื้องต้น2-2-34
30214-2005คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า2-2-34
30214-2104เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์2-2-34
30214-2201การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า2-2-34
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  19  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
มบจ.12,มบจ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹---------------------------- 30214-2201 ----------------------------›
มบข.11,มบข.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹---------------------------- 30214-2005 ----------------------------›
มบจ.11,มบจ.12
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชย.12
 
ชย.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชบ11,ชบ12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹---------------------------- 30214-0001 ----------------------------›
มบจ.12,มบจ.11
432 
‹---------------------------- 30214-2104 ----------------------------›
มบจ.13,มบจ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)