คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายพิสรรค์   แก้วมโน
ตำแหน่งครู โทร.091-4958745
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20111-2010งานบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้า1-3-24
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-36
30111-2004งานบํารุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม2-2-38
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2111-2115ปฏิบัติงานบำรุงรักษา0-6-26
3111-0002เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้น1-3-24
3111-2008งานควบคุมระบบอัตโนมัติ1-6-37
3111-2203งานเครื่องจักรกลความร้อน1-6-34
3111-5102งานติดตั้งและบำรุงรักษา 20-4-34
3111-8002ฝึกงาน 10-2-22
Homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  48  ชั่วโมง  ปวช.  13  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3111-2008 ----------------------------›
มทผ.21
‹--------- 3111-8002 ---------›
สทต.21
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
มทอ.11
‹--------- 3111-5102 ---------›
สทต.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3111-0002 ----------------------------›
มทผ.21
‹---------------------------- 30111-2004 ----------------------------›
มทอ.11
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3111-2203 ----------------------------›
มทต.21
‹--------- 30100-0101 ---------›
มทบ.11
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชบ31
 
ชบ31
‹--------- 3111-5102 ---------›
สทต.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20111-2010 ----------------------------›
ชบ21
มทบ.11
‹---------------------------- 30111-2004 ----------------------------›
มทบ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2111-2115 ----------------------------›
ชบ31
‹--------- 2111-2115 ---------›
ชบ31
‹------------------ 3111-2008 ------------------›
มทผ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)