คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายประเสริฐ   แสงเดือน
ตำแหน่งครู โทร.0892730457
วุฒิการศึกษาคอม.ไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์2-3-315
2105-8501โครงการ0-4-44
3105-2114การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ2-2-34
3105-2117เทคนิคการอินเทอร์เฟส1-2-23
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
658 
‹---------------------------- 30105-2007 ----------------------------›
สออ.13
658 
สออ.13
658 
‹---------------------------- 3105-2114 ----------------------------›
สออ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
658 
‹---------------------------- 30105-2007 ----------------------------›
สออ.12
658 
สออ.12
‹--------- 30000-2002 ---------›
สออ.11
 
สออ.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
658 
‹---------------------------- 30105-2007 ----------------------------›
สออ.11
658 
สออ.11
658 
‹------------------ 3105-2117 ------------------›
สออ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹---------------------------- 2105-8501 ----------------------------›
ชอ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)