คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสิทธิศักดิ์   อะถานา
ตำแหน่งครู Tel. 090-8409655
วุฒิการศึกษาบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษงานแนะแนวแผนก
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20901-2010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น1-4-310
20901-2507พื้นฐานการตัดต่อภาพวีดีโอดิจิตอล1-2-26
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
2901-2011การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น1-2-29
2901-8501โครงการ0-4-44
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
531 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มสท12
544 
‹--------- 20901-2010 ---------›
ชกว.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
541 
‹------------------ 2901-2011 ------------------›
ชสท21
541 
ชสท23
541 
‹--------- 2901-2011 ---------›
ชสท23
543 
‹------------------ 20901-2507 ------------------›
ชกว.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
535 
‹---------------------------- 20901-2010 ----------------------------›
ชกว.12
‹--------- 2000-2004 ---------›
ชสท21,ชสท22
 
ชสท22,ชสท21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
544 
‹------------------ 20901-2507 ------------------›
ชกว.12
532 
ชกว.12
533 
‹---------------------------- 2901-8501 ----------------------------›
ชสท31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
535 
‹------------------ 2901-2011 ------------------›
ชสท22
535 
ชกว.11
535 
‹--------- 20901-2010 ---------›
ชกว.11
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชกว.11,ชกว.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)