คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายปรัชญา   มัฆนาโส
ตำแหน่งครู Tel. 087-5683811
วุฒิการศึกษาคอ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษงานวิชาแผนก
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2901-2133ปฏิบัติงานการสร้างเกมและแอนิเมชั่น0-9-39
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ6-0-33
3901-2005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-315
3905-2005การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเกม1-4-35
3905-2203การสร้าง Motion Capture สำหรับงานแอนิเมชัน1-4-35
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹---------------------------- 3901-2005 ----------------------------›
มสท11
542 
‹------------------------------------- 3901-2005 -------------------------------------›
มสท12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
‹--------- 2901-2133 ---------›
ชสท31
545 
‹--------- 3905-2005 ---------›
มคอ.11
545 
‹------------------ 3905-2005 ------------------›
มคอ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹---------------------------- 3901-2005 ----------------------------›
สสท.11
542 
สสท.11
542 
มสท11
‹--------- 3000-2002 ---------›
มคอ.11
 
มคอ.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 2901-2133 ---------›
ชสท31
542 
‹--------- 3905-2203 ---------›
มคอ.11
542 
‹------------------ 3905-2203 ------------------›
มคอ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
544 
‹---------------------------- 2901-2133 ----------------------------›
ชสท31
544 
ชสท31
530 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
มสท21,สสท.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)