คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจักรพันธ์   ศิริสมบัติ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
20102-2304ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก2-6-48
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
2102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-26
2102-8501โครงการ0-4-48
3102-8003ฝึกงาน 20-2-22
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2100-1008 ----------------------------›
ชช.31
 
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2102-2002 ---------›
ชก.(ทวิศึกษา)31
ชก.(ทวิศึกษา)31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2304 ----------------------------›
ชก.24
‹--------- 20102-2304 ---------›
ชก.24
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชก.22
 
ชก.22
‹--------- 20102-2304 ---------›
ชก.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-8501 ----------------------------›
ชก.32
720 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชก.23,ชก.24
‹---------------------------- 2102-8501 ----------------------------›
ชก.(ทวิศึกษา)31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2102-2104 ---------›
ชก.32
‹---------------------------- 2102-2104 ----------------------------›
ชก.32
‹--------- 3102-8003 ---------›
สชก (ทวิภาคี)21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)