คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.Mary   Damaulao
ตำแหน่งครู 094-9790328
วุฒิการศึกษาฺB4 in Eduation
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-120
20000-1215ภาษาอังกฤษสำหรับงานท่องเที่ยว0-2-14
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชกว.13,ชธ.15
521 
‹--------- 20000-1215 ---------›
ชก.23,ชก.24
521 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.14,ชย.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
‹--------- 20000-1215 ---------›
ชก.21,ชก.22
521 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชก.13,ชก.14
521 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชก.11,ชก.12
521 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชธ.14,ชธ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
521 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.15,ชย.16
521 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.11,ชย.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชกว.11,ชกว.12
512 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)