คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปรวรรต   กัณฑสิทธิ์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
30100-0005งานวัดละเอียด1-2-23
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-36
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-38
30102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-4-35
3102-2105เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม2-0-26
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  36  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
สชก.13
‹--------- 3102-2105 ---------›
สชก.22,สชก.21
720 
‹------------------------------------- 30102-2101 -------------------------------------›
สชก (ทวิภาคี)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-2005 ----------------------------›
สชก.22
สชก.22
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
สชก.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3102-2105 ---------›
มชก.22,มชก.21
‹--------- 3000-2003 ---------›
สชก.21,สชก.22
 
สชก.22,สชก.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
สชก.11
‹------------------ 30100-0005 ------------------›
มชก.11
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
สชก (ทวิภาคี)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
720 
‹--------- 3102-2105 ---------›
มชก.23
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชก.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)