คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.วรัญญา   พงษ์หนองโน
ตำแหน่งพนักงานราชการครู โทร.082-6566524
วุฒิการศึกษาสถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-314
2108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 32-3-310
2108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น1-2-23
2108-8501โครงการ0-4-44
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3001-2006คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม2-2-34
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
‹---------------------------- 20108-2001 ----------------------------›
ชถ.11
634 
‹------------------ 20108-2001 ------------------›
ชถ.11
633 
‹---------------------------- 2108-8501 ----------------------------›
ชถ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹------------------ 2108-2102 ------------------›
ชถ.33
ชถ.12
634 
‹---------------------------------------------- 20108-2001 ----------------------------------------------›
ชถ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-2002 ---------›
สชถ.11
 
สชถ.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹---------------------------- 3001-2006 ----------------------------›
มชถ.11
632 
‹------------------------------------- 2108-2003 -------------------------------------›
ชถ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹---------------------------- 2108-2003 ----------------------------›
ชถ.21
632 
ชถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)