คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวิรัตน์   นิลนามะ
ตำแหน่งครู Tel.093-0962299
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.,/ ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20111-2002เขียนแบบงานซ่อมบำรุง1-3-24
2111-8501โครงการ0-4-44
3111-0002เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้น1-3-24
3111-0124การวางแผนและการควบคุมการผลิต2-0-22
3111-2004เทคโนโลยีการวัดและการตรวจสอบ2-2-34
3111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ2-2-34
3111-2103การวางผังโรงงานและติดตั้ง2-2-34
3111-5101งานติดตั้งและบำรุงรักษา 10-4-34
3111-8501โครงการ0-4-48
3111-9001เทคนิคงานเชื่อมและการตรวจสอบ1-3-24
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  46  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2111-8501 ----------------------------›
ชบ31
‹---------------------------- 20111-2002 ----------------------------›
ชบ21
สทต.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3111-8501 ----------------------------›
มทต.21
‹--------- 3111-0002 ---------›
มทต.21
ชบ11 สทต.21
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3111-0124 ---------›
มทผ.21
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชบ11
 
ชบ11
‹--------- 3111-0002 ---------›
มทต.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3111-8501 ----------------------------›
มทผ.21
‹---------------------------- 3111-2103 ----------------------------›
มทต.21
สทต.21
‹--------- 3111-5101 ---------›
สทต.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3111-2004 ----------------------------›
มทต.21
‹---------------------------- 3111-9001 ----------------------------›
สทต.21
สทต.21
‹--------- 3111-5101 ---------›
สทต.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)